keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Kesäisiä lisäsijoituksia

Vihdoin ja viimein jäi tilille hieman ylimääräistä, kun aiemmin kaavailemani lisäpääoma toisaalta saapui tilille. Tämän rahan tilalle salkkuun päätyi lisäsiivu Berkshire Hathawayta ja Seligsonin brandirahastoa sekä kehittyvien markkinoiden rahastoa. Ainakin omassa salkussa kehittyvät markkinat ovat kehittyneet muihin verrattuna hieman alavireisesti ja halusin niiden painoa hieman nostaa. Muutoin näen USA:n markkinat Eurooppaa houkuttelevampina, joten lisäsijoituksen vahvasti USA-riippuvaiseen rahastoon ja yhtiöön tukevat omaa näkemystäni.

Parin laskukuukauden jälkeen markkinat kääntyivät jälleen mukavaan nousuun ja vuoden lopun tavoite ylittyi jo nyt. Prosentuaalisesti tavoite on kuitenkin vielä niin lähellä, että sen alittuminen ei kovin merkittävää markkinaturbulenssia vaadi.

keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Q2 vaivoin plussalle

Vuosi on puolivälissä ja toinen neljännes päätyi omassa salkussa vaivoin plussalle. Salkun kehitys oli oikein mukavaa neljänneksen alkupuolella, mutta nousu kuittaantui lähes kokonaan markkinahermoilun myötä sen jälkipuoliskolla. Neljänneksen aikana salkun nousun aikaansaivat suorat osakesijoitukset (+4,7%), kun taas ydin laski 0,7% ja rahastosijoitukset laskivat 3,4%. Kokonaiskehitys jäi plussalle vaivaiset 0,9% johtuen ytimen suuresta osuudesta kokonaissalkussa.

Ytimessä yksittäisten sijoitusten arvonmuutokset olivat emerging markets -etf:ä lukuunottamatta melko pieniä. Kehittyvien markkinoiden etf menetti neljänneksen aikana arvostaan 10%. Sama kehityssuunta näkyi myös muissa rahastosijoituksissa, joissa Seligsonin kehittyvien markkinoiden rahasto menetti arvostaan reilut 13%.

Suorissa osakesijoituksissa suurimmat vaikuttajat neljänneksen onnistumiseen olivat tuottopuolella Capman noin 10% tuotolla, Citycon noin 12% tuotolla, Elisa noin 10% tuotolla, Apetit noin 12% tuotolla, Revenio noin 8% tuotolla ja Berkshire Hathaway noin 6% tuotolla . Suurimmat tappiota suorissa sijoituksissa toivat Atria noin 5% ja Sanoma noin 10% negatiivisilla tuotoilla. Muista suorista sijoituksista S-ryhmän osuusmaksun korkoja kilahti tilille 131€ vastaten 10% vuosituottoa sijoitetulle pääomalle.

Neljänneksen aikana en lisää pääomaa salkkuun saanut lisättyä lainkaan, mutta osingoista on hieman jäänyt tilille rahaa ja sille on kesän myötä tarkoitus löytää sopiva sijoituskohde. Harkitsen myös rahamarkkinasijoituksista osan siirtämistä osakesijoituksiin. Lisäksi tarkoituksenani on saada kuluvan neljänneksen aikana tehtyä kohtuullisia lisäsijoituksia salkkuun.