keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Helmikuun kuukausikatsaus

Helmikuu sujui osakemarkkinoilla suotuisissa merkeissä ja salkun arvo kasvoi noin 6 500 €, josta lisättyä pääomaa on 2 000€. Arvonnousua pääomalle kertyi kuukaudessa oikein mukavat 3,3% (ydin 3,2% suorat osakkeet 3,5% rahastot 3,7%). Oletustani suotuisamman kurssikehityksen ja suuremman sijoitetun pääoman myötä on tämän vuoden lopun tavoite enää reilun 5 000€ päässä. Säästötahtini tulee tosin hieman hidastumaan lähikuukausina tulojen kausivaihtelun ja muutamien isompien hankintojen ajoittuessa tuleville kuukausille.


lauantai 25. helmikuuta 2012

Sijoitusyhtiön perustamisessa ulkomaille on riskinsä

Talouselämän uutisia lukiessa pisti silmään seuraava pätkä:

Virolainen yhtiö ei maksa veroja voitostaan ennen kuin yhtiö jakaa kertyneen tulon osinkona omistajilleen. Käytännössä virolainen yhtiö voi esimerkiksi ostaa ja myydä osakkeita verovapaasti ja sijoittaa myynneistä syntyvät voitot uudestaan ilman välittömiä veroseuraamuksia. Vasta siinä vaiheessa, kun yhtiö jakaa osinkoa, maksettavaksi määräytyy käytännössä 21 prosentin yhteisövero.

Virolaisen yhtiön kautta harjoitettava sijoitustoiminta on kuitenkin suunniteltava erityisen huolellisesti. Jos järjestelyä ei tehdä oikein, on nimittäin mahdollista, että virolaiselle yhtiölle muodostuu Suomeen verotuksessa niin sanottu kiinteä toimipaikka. Jokaisen yrityksen tilanne on tutkittava erikseen ja rakenteet suunniteltava niin, että ne ovat verotuksessa hyväksyttäviä. (http://www.talouselama.fi/minavaitan/tervetuloa+viroon+mutta+tunne+riskisi/a2088520)
 
Kirjoittaja on asianajotoimisto Boreniuksen asianajaja, joten näkemys lienee syytä ottaa huomioon, mikäli sijoitusyhtiön perustamista pohtii esimerkiksi Viroon.

keskiviikko 22. helmikuuta 2012

Sijoitusyhtiön perustaminen Viroon

Kirjoitin aiemmin, että ulkomaisesta sijoitusyhtiöstä ei olisi veroetua suomalaiseen verrattuna, mutta asian lisäselvittelyn pohjalta vaikuttaisi, että vähintäänkin tiettyjä etuja olisi. Esimerkiksi virolainen yhtiö ei maksa tuloistaan veroa ennen tulojen maksamista ulos yhtiöstä (palkka, osinko), jolloin suomalaisten osakkeiden myyntivoitosta ei tarvitsisi maksaa veroa ennen rahojen ottamista pois yhtiöstä ja osingoista maksettaisiin ainoastaan 15% lähdevero Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaisesti.

Virolainen rajavastuuyhtiö (vastaa kutakuinkin suomalaista osakeyhtiötä) on mahdollista hankkia 400-500€ hintaan. Lisäksi yhtiön kuukausittainen hallinto (taloushallinto yms.) maksaa 50-100€ palveluntarjoajasta riippuen. Pankkikuluiksi yritykselle oletan 20€ kuussa. Yhteensä puhutaan tässä tapauksesas 70-120€ kulutasosta kuukaudessa eli vuodessa 840-1680€ kuluista. Jotta tällainen kulutaso olisi perusteltavissa, tulisi yhtiön tuotoista saatavan verohyödyn ylittää tämä.

Osinkojen osalta suomalainen yritys maksaa veroja 18,375% (75% verollista, 24,5% verokanta) ja virolainen yhtiö 15% lähdeveron. Myyntivoitosta suomalainen yritys maksaa 24,5% veron (toki kuluilla vähennetystä summasta) ja virolainen yhtiö 0%, mikäli voitto jätetään yritykseen. Ero osinkoveron osalta on siis 3,375% ja myyntivoiton osalta 24,5%.

Oletetaan sijoitusten kokonaistuotto 7% vuodessa ja tämä jakautuvan keskimäärin 4% osingoksi ja 3% arvonnousuksi. Suomalaisen yrityksen kulut oletan huomattavasti alemmiksi 10€/kk, sillä sijoitusyhtiön kirjanpito ja muu hallinto on helppo hoitaa itse. Näillä oletuksilla sijoitusyhtiö Virossa kannattaisi, kun pääomaa olisi kulutasosta riippuen 80 tai 160 000€.

maanantai 20. helmikuuta 2012

Lisää sijoitusideoita rahastoista

Uskon kehittyvien markkinoiden parantavan asemaansa globaaleilla markkinoilla keskipitkällä aikavälillä, jonka vuoksi lisäsijoitusten tekeminen näille markkinoille houkuttelee. Kestävää kilpailuetua näen myös erilaisissa tunnettuihin tuotemerkkeihin toimintansa perustaviss yhtiöissä. Tällaisten sijoitusten osalta mielenkiintoisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Seligson Russia Prosperity (kehittyvillä markkinoilla aktiivinen osakepoiminta voi tuottaa lisäarvoa) ja Global Top 25 Brands, joista jälkimmäiseen päädyin sijoittamaan osan tämän kuukauden lisäsijoituksista.

torstai 16. helmikuuta 2012

Osinkoyllätykset lähinnä pettymyksiä


Kaikki omistamani kotimaiset yhtiöt ovat julkaisseet tilinpäätöksensä viime vuodelta ja kertoneet samalla esityksensä osingosta yhtiökokoukselle. Esitetyt osingot olivat valtaosin pieniä pettymyksiä odottamaani verrattuna, ainoana valopilkkuna Citycon, jonka osinkoesitys ylittää sentillä odottamani osingon. Suurin pettymys oli Stockmann, joka ei juhlavuodesta huolimatta ole maksamassa juhlaosinkoa.

Osake Odotettu osinko Hallituksen esitys
Capman 0,09 € 0,07 €
Citycon 0,14 € 0,15 €
Elisa 1,30 € 1,30 €
Fortum 1,00 € 1,00 €
Norvestia 0,32 € 0,30 €
Lännen Tehtaat 0,90 € 0,85 €
Revenio 0,03 € 0,02 €
Sampo 1,25 € 1,20 €
Sanoma 0,80 € 0,60 €
Stockmann 1,22 € 0,50 €

sunnuntai 12. helmikuuta 2012

Ulkomaisella sijoitusyhtiöllä ei veroetua verrattuna kotimaiseen?

Ulkomainen yhtiö on Suomessa ansaitsemastaan tulosta verovelvollinen Suomessa, mikäli sille muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka. Yksityishenkilön sijoitusyhtiön kannalta ongelmallista kiinteän toimipaikan määritelmässä on se, että pelkästää yhtiön johdon sijaitseminen Suomessa riittää kiinteän toimipaikan syntymiseen. "Ulkomailla toimivalle yritykselle katsotaan muodostuvan Suomeen kiinteä toimipaikka myös silloin, kun yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa." (lähde)

Mikäli ymmärsin tämän oikein, on suomessa asuvan henkilön johtaman ja omistaman ulkomaisen yhtiön Suomesta saama tulo veronalaista myös Suomessa eli sijoitusyhtiön siirtäminen ulkomaille ei määräyksiä noudatettaessa toisi veroetua. Onko lukijoilla muita tulkintoja Suomen verosäännöstöstä ulkomaille perustetun sijoitusyhtiön verotuksesta suomalaisten osakkeiden osalta?

perjantai 10. helmikuuta 2012

Sijoitusyhtiöllä veroetua

Yksityishenkilö Suomessa maksaa tämän vuoden alusta alkaen pääomatuloistaan 30% veroa 50 000 € tuloon asti ja tämän ylittävältä osalta vero on 32%. Muutoksen yhteydessä alennettiin yhteisöveroa, joten yhtiö maksaa vastaavasta tulosta vain 24,5% veron. Osinkotulosta henkilöverotuksessa veronalaista on 70% ja osakeyhtiön verotuksessa 75%, mikä hieman pienentää osakeyhtiön veroetua. Yritysmuodossa säästöjä voi syntyä myös helpommasta mahdollisuudesta vähentää sijoitustoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa.

Yritystoimintaan liittyy aina myös lisääntyviä kuluja. Yrittäjän on hankittava YEL-vakuutus, mikäli työpanos; aivan työpanos, ei palkka; ylittää YEL alarajan, joka tänä vuonna on 7 105,84 €. Lisäksi yrityksen pankkipalvelut ovat lähtökohtaisesti kalliimpia kuin yksityishenkilön. Yritys on myös kirjanpitovelvollinen, mutta perus kirjanpidosta selvinnee lähes jokainen yrittäjä halutessaan itse, jolloin siitä ei suoranaisia kuluja synny.

Lyhyt laskuharjoitus osoittaa kuitenkin yritystoiminnan kannattavaksi verotusmielessä:

Osinkotulot 1 000€

Yksityishenkilö saisi tästä käteensä 790 €

Yrityksen osalta oletan pankkikulut 60€ vuodessa, jolloin muiden kulujen puutteessa, on verotettava tulo 690€. Yrityksellä jää tästä verojen jälkeen voittoa 770,95 € eli jo 1 000€ pääomatuloilla olisi mahdollista saavuttaa pientä etua sijoitustoiminnan verotuksessa.

Tulojen käyttäminen yksityishenkilönä tehdyistä sijoituksista on huomattavasti joustavampaa kuin oy-muodossa. Yritystoimintaa lienee mahdollista rahoittaa lainaamalle omalle yritykselle rahaa, jolloin lainaa lyhentämällä voi rahaa palauttaa omaan käyttöön. Yrityksen on mahdollista maksaa myös 9% nettovarallisuudestaan verottomasti osinkoina 60 000 € asti.

Onko lukijoilla kokemuksia yksityisen sijoitustoiminnan yhtiöittämisestä? 

edit: korjattu alkuperäisestä viestistä huomioimatta jäänyt osinkojen osittainen verovapaus

keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Tammikuun kuukausikatsaus

Tammikuu on takana ja samoin ensimmäinen kuukausi osakesalkun päällä istuskelua. Markkinoiden noustessa, kehittyivät omatkin sijoitukset oikein mukavasti. Siirsin kuukauden aikana loput säästöt osakesijoituksiin, jonka ansiosta sijoitusten määrä nousi oikein mukavat reilut 33 000€, josta arvonnousun osuus on vajaat 5 000€ eli noin 3,6% sijoitetulle pääomalle. Arvonnoususta valtaosa osui indeksoidulle ytimelle, johtuen osittain osakeostojen ajoittumisesta pitkin kuukautta. Matka on alkanut mainiosti, mutta kuljettavaa vuoden lopun tavoitteeseen on vielä yli 11 000 €.