tiistai 31. tammikuuta 2012

Salkkuun täydennystä

Tuloskauden alla salkku täydentyi vielä Norvestian ja Lännen Tehtaiden osakkeilla. Näiden hankintojen jälkeen alkupääoma on kokonaisuudessaan sidottuna sijoituksiin, joten sijoitusten tekotahti tulee tästä huomattavasti hidastumaan. Tavoitteeni on lisätä sijoituksia vähintään 1 000 € kuukaudessa, joten ostoja on edelleen edessä, mutta hidastuvaan tahtiin.

maanantai 30. tammikuuta 2012

Osinkoja odotellessa

Omat sijoituskohteeni julkaisevat vuosituloksensa pikapuolin, joten kävin hieman läpi millaista osinkovirtaa yhtiöiltä voin odottaa.

Keräsin osinkoennusteita parista paikkaa ja tällaisia lukuja käytin arviossani:

Capman 0,09 €/osake
Citycon 0,14 €/osake
Elisa 1,30 €/osake
Fortum 1,00 €/osake
Norvestia 0,32 €/osake
Lännen Tehtaat 0,90 €/osake
Revenio 0,03 €/osake
Sampo  1,25 €/osake
Sanoma 0,80 €/osake
Stockmann 1,22 €/osake (sisältäen mahdollisen 150-v juhlavuoden lisäosingon)

Näillä olettamilla salkkuun pitäisi kilahtaa osinkoja hieman reilut 2 200e ennen veroja ja salkun osinkotuotoksi muodostuisi tasan 6%. Viimeisimpien hankintojen jälkeen osinkoja on odotettavissa noin 2 600e näillä ennusteilla ja osinkotuotto olisi noin 5,9%.

Palaan asiaan yhtiökokouskauden jälkeen.

torstai 26. tammikuuta 2012

Lisää Elisaa salkkuun

Elisan pienen kurssilaskun myötä päätin lisätä yhtiötä hieman salkkuuni, sillä näen yhtiön tulevaisuuden houkuttelevana ja yhtiön liiketoimintaa vakaana. Ensi viikolla yhtiö julkaisee tuloksensa viime vuodelta, jonka myötä uskon kurssin oikenevan.

keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Hajautusta sijoitusyhtiöillä

Sijoitussalkun hajauttaminen onnistuu sijoitusrahastojen lisäksi myös sijoittamalla sijoitusyhtiöihin. Sijoitusyhtiöistä kuuluisin lienee Warren Buffetista kuuluisa Berkshire Hathaway, jonka sijoituskohteisiin lukeutuu tunnettuja merkkejä kuten American Express, Coca-Cola ja Fruit of the Loom. Sijoittamalla tähän yhteen yhtiöön pääsee osalliseksi kymmenien yhtiöiden kehityksestä. Yhtiön osake ei mielestäni ole halpa, mutta omaan salkkuuni sitä pieni siivu päätyi.

Kotimaisesta pörssistämme löytyy Norvestia, joka sijoittaa osakkeisiin ja  tekee teollisuussijoituksia. Yhtiön hinnoittelu substanssiarvoonsa nähden on houkutteleva, mutta vaihto pörssissä hyvin vähäistä, joten sopivaa erää sopivalla hinnalla ei vielä ole vastaa tullut.

tiistai 24. tammikuuta 2012

Hajautusta salkkuun Capmanilla

Erä Capmania päätyi salkkuuni tuomaan hajautusta pääomasijoitustoimintaan sekä kiinteistösijoituksiin. Yhtiön tulovirta koostuu hallinnointipalkkioista rahastoista, rahastojen voitonjako-osuuksista sekä omien sijoitusten tuotosta heidän omiin rahastoihinsa. Alalla on edessään haasteita tiukentuvien pankkitoimintaa säätelevien säädösten myötä, mutta uskon kuitenkin yhtiön mahdollisuuksiin toimialallaan.

maanantai 23. tammikuuta 2012

Tulossa artikkeli sijoitusyhtiön perustamisesta

Olen työstämässä artikkelia sijoitusyhtiön perustamisesta, jossa minun on tarkoitus käsitellä ainakin seuraavia asioita:
  • Millaisella sijoitussummalla ja -horisontilla sijoitusyhtiön perustaminen kannattaa
  • Kannattaako yhtiö perustaa Suomeen vai esimerkiksi Viroon
  • Sijoitusyhtiön verotus ja varojen siirto pois yhtiöstä
Mistä muusta haluaisitte artikkelissa lukea?

Reveniota salkkuun

Revenion viime viikkoinen tulosvaroitus tiputti kurssin mielestäni erittäin houkuttelevalle tasolle. Muun muassa Inderesin mielestä yhtiön pelkkä silmänpainemittariliiketoiminta huonossakin skenaariossa riittää nykyisen kurssitason perustelemiseen. Lisäksi ennustettu osinkotaso tuo erittäin houkuttelevan, yli 6% tuoton.

tiistai 17. tammikuuta 2012

Kannattaako välityspalkkioiden määrää optiomoida?

Osakevälityksen palkkioissa on mahdollista säästää, mutta kannattaako se pienellä kaupankäyntimäärällä? Eri välittäjien hintatasoa on verrattu mm. Kohti taloudellista riippumattomuutta -blogissa, jossa eri välittäjien hintatasossa on löydetty huomattavaa eroa.

Tavoitteenani on säännöllinen sijoittaminen osta ja pidä -strategiaa noutattaen, jonka toteuttamiseen uskon tarvitsevani keskimäärin yhden transaktion kuukaudessa. Näistä kaupoista 2/3 kohdistuu Suomeen ja jäljellejäävä kolmannes eri Euroopan ja USA:n pörsseihin.

Käytän Nordnetin palvelua tällä hetkellä kaupankäyntiin ja siellä kaupankäyntivolyymillani ja -summilla palkkiot ovat kotimaassa 7€ per kauppa ja muilla markkinoilla 15€ per kauppa. Edullisimmillaan kotimaassa kauppaa voisi käydä Nordnetdirektin kautta, jolloin kaupankäyntikustannus olisi 0,15% (min 1€/kauppa) eli 1000€ kaupasta 1,5€. LYNXiä käyttäen kaupankäyntikustannus USA:ssa olisi vähintään 5USD/kauppa ja Saksassa 6EUR/kauppa.

Kaupankäyntikustannukseni tällä hetkellä asettuvat näillä olettamilla vajaaseen 10€ kuukaudessa, kun taas palveluntarjoajia vaihtamalla voisin päästä alle 3€. Paljonko tämä tarkoittaisi 10 vuodessa? Absoluuttisena summana ero ei ole kuin 7€ kuukaudessa eli 84€ vuodessa ja 840€ 10 vuodessa. Mikäli oletan saavani 7% tuoton myös säästölle (eli minulla on varaa sijoittaa osakkeisiin hieman enemmän), kasvaa summa 10 vuodessa jo 1 160€.

Mielestäni tämä alkaa olla summa, jonka vuoksi kannattaa harkita muutoksia nykyiseen tapaan hoitaa sijoituksia. Aion vähintäänkin lisäselvittää asiaa, mutta toisena optimointimahdollisuutena voisi olla sijoitusyhtiön perustaminen, jolloin verotus saattaisi olla hieman henkilöverotusta suotuisampaa, mutta tästä lisää lähipäivinä.

perjantai 13. tammikuuta 2012

Uusia sijoituksia

Salkkuni täydentyi kahdella uudella sijoituksella: Seligsonin kehittyvien markkinoiden rahastolla ja Cityconilla.

Citycon on Suomen kiinteistömarkkinoilla kiinnostava toimija, sillä se on keskittynyt selkeästi kauppakiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen, kun muilla omistajilla focus rönsyilee enemmän. Ennustettu osinkotuotto tuo noin 6% tuoton päivän arvolle, joka on oikein miellyttävä lisä sijoitussalkussa.

Salkun kehitys ensimmäisten viikkojen aikana on ollut varovaisen positiivista, mutta palaan tähän kuukauden vaihteessa, jolloin seuraavat sijoituksetkin tulevat ajankohtaisiksi. Seuraavat sijoitukseni sisältävät ainakin lisäpanoksia Seligsonin kehittyvien markkinoiden rahastoon, mutta lisäksi salkku täydentynee myös uusilla osakkeilla.

keskiviikko 11. tammikuuta 2012

Lisää sijoitettavaa tulossa?

Eräs pitkäaikainen hanke on etenemässä ja siihen liittyen sijoitettavissa oleva omaisuuteni olisi lisääntymässä 20-30000€. Tämä edesauttaisi huomattavasti seuraavien virstanpylväiden saavuttamista, sillä en ole huomioinut tätä lainkaan tavoitteissani.

Realistesisti tämä rahasumma voisi olla käytettävissä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta liikkuvia tekijöitä on vielä useita, joten vuoden tavoiteasetannassa en tätä vielä huomioi.

maanantai 9. tammikuuta 2012

Osinkotulot elantona

Yksi tapa toteuttaa eläköityminen ovat kuluja suuremmat osinkotulot. Tässä ratkaisussa houkuttelevaa olisi, että varsinaiseen pääomaan ei tarvitsisi eläkkeellä koskea, vaan jatkuva tulovirta kattaisi elämisen kulut. Tällaisiin ajatuksiin johti kirjoitus Dividend Growth Investorin blogissa, jossa käsitellään kirjoittajan tavoitetta elättää itsensä osingoilla. Hyvä blogi kertoo sijoittajan matkan etenemisen lisäksi myös kirjoittajan näkemyksistä osinko-osakkeiden osalta.

sunnuntai 8. tammikuuta 2012

Indeksoitu ydin

Salkkuni ydin on indeksoitu laajasti Deutsche Bankin osingot uudelleensijoittavilla ETF-rahastoilla. Karkeasti sijoitukseni jakautuvat ytimen osalta kolmeen tasasuuruiseen osioon: Eurooppa, USA ja muut.

Euroopan sisällä olen jakanut sijoitukset kahden ETF:n välillä. MSCI EUROPE TRN INDEX ETF:n arvonkehitys seuraa 16 euroopan maan pörssien indeksejä ja MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF, jonka arvo nimensä mukaisesti kehittyy pienten eurooppalaisten yhtiöiden arvonkehityksen mukaisesti.

Yhdysvaltojen osuus salkun ytimestä on sijoitettuna MSCI USA TRN INDEX ETF:än, joka seuraa markkina-arvopainoitetusti USA:n markkinoiden kehitystä.

Muut sijoitukset jakautuvat Japanin ja kehittyvien markkinoiden välillä tasaosuuksin. Japanin osuus on sijoitettuna MSCI JAPAN TRN INDEX ETF:än, joka on yhdysvaltalaista ETF:ä vastava, mutta perustuu Japanin markkinoihin. Kehittyviä markkinoita edustaa MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF, joka käsittää 25 kehittyvää taloutta Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Euroopasta.

keskiviikko 4. tammikuuta 2012

Milloin markkina kääntyy?

Pörssi on viime aikoina kehittynyt suotuisasti, mutta onko nousu jo kestävällä pohjalla? Uskon markkinasentimentin pidempiaikaisen kohentumisen edellyttävän Euro-alueen kriinsin uskottavaa ratkaisua, jota ei mielestäni ole vielä saavutettu. Tarvitaan lukuisia vaikeita päätöksiä ennen kuin Italian ja Kreikan taloudet saadaan kestävälle tasolle. Nykyinen valtiovelan taso ja bkt:n kehitysnäkymä ei sitä ole.

Uusia sijoitusideoita?

Euroopan ulkopuolella näen markkinan positiivisempana ja sijoitusten ollessa pitkäaikaisia, harkitsen vakavasti säännöllisen sijoittamisen aloittamista Seligsonin Kehittyvät markkinat -rahastoon, joka ohjaa sijoitukset Dimensional Fund Advisorssin hoitamaan kehittyvien markkinoiden arvo-osakkerahastoon. Useiden tutkimusten mukaan arvosijoittamisella saavutetaan keskimääräistä paremmat tulokset ja uskon kehittyvien markkinoiden tulevan kehityksen korostavan tätä ilmiötä.

maanantai 2. tammikuuta 2012

Ensimmäiset osakesijoitukset

Realisoin ensimmäisen osan korkosijoituksistani ennen vuodenvaihteen veronkorotusta ja vuoden ensimmäisenä päivänä päädyin sijoittamaan ne 5 eri pörssiyhtiöön: Elisaan, Fortumiin, Sampoon, Sanomaan ja Stockmanniin.

Elisassa ja Fortumissa houkuttelevat liiketoiminnan tasaisuus ja nykyinen markkinahinnoittelu. Tosin Elisan osalta pienenä kysymysmerkkinä näen matkapuhelinliikenteen siirtymisen enenevissä määrin dataliikenteeksi, jolloin nykyisen tulovirran takaaminen saattaa olla haasteellista.

Sammon näen tulevana avaintoimijana pohjoismaisilla vakuutus- ja pankkimarkkinoilla ja uskon tämän johtavan osakekurssin suotuisaan kehitykseen.

Sanoman sijoituksen suurin syy löytyy nykyisestä arvostustasosta sekä oletetusta osinkotuotosta. Ala tulee olemaan suurien haasteiden edessä paperimedian menettäessä suosiotaan tulevaisuudessa.

Stockmannin arvostustaso on kehittynyt kiinnostavaksi vuoden aikana. Näen yhtiöllä selkeää potentiaalia Venäjän markkinoilla, joiden uskon heijastuvan osakekurssiin tulevina vuosina.

Kaikki ylläolevat sijoitukset on tarkoitukseni pitää pitkäaikaisesti, mikäli yhtiöiden kehityksessä ei tapahdu mitään yllättävää, joka saisi minut arvioimaan tilannetta uudelleen.

Tavoitteena miljoona

Paljonko eläköitymiseen tarvitaan rahaa?
Tämä kysymys on pyörinyt usein mielessä ja olen päätynyt siihen, että noin miljoonan euron sijoitusomaisuus mahdollistaisi hyvän elintason ilman pääomaan kajoamista. Maltillisella 5% tuottotavoitteella olisi tällaisen pääoman vuotuinen tuotto 50 000€, josta jäisi kuukaudessa keskimäärin käteen reilut 2900€ nykyisellä pääomaverolla.

Koska eläkkeelle?
Sijoitusten kokonaismäärän kehitykselle on kaksi ajuria: pääoman lisäykset ja pääoman arvon kehitys. Tavoitteenani on säästää palkastani 1 000€ kuukaudessa sijoituksiin, jolloin vuotuinen sijoitusmäärä on 12 000€. Pääoman arvon uskon kehittyvän keskimäärin noin 7% vuosivauhtia. Lähtötilanne huomioiden tulisi tavoite saavutettua 5% arvonnousulla vuonna 2036, 7% arvonnousulla 2032 ja 9% arvonnousulla 2028.

Asetan tavoitteekseni 7% arvonnousun ja 1000€ kuukausisäästämisen, jonka mukaisiin tavoitteisiin vertaan sijotusteni kehittymistä.

Uusi blogi

Olen reilu 30-vuotias sijoittamista opetteleva työssäkäyvä mies, jonka usko yhteiskunnan mahdollistamaan eläköitymiseen horjuu. Tämän vuoksi tavoitteenani on luoda pesämuna tulevaisuuden turvaksi.

Erinäisten tapahtumien myötä muodostuu salkkuni tällä hetkellä indeksoidusta ytimestä, jota aion laajentaa aluksi suomalaisilla suorilla sijoituksilla. Ydin on tällä hetkellä staattisessa tilassa, eikä siihen ole tarkoitus koskea seuraavaan pariin vuoteen. Suoriin osakesijoituksiin siirrän nykyiset korkosijoitukseni sekä säännöllisesti palkasta säästöön jäävää osuutta.

Pidän blogia pakoittaakseni itseni säännölliseen sijoitusten seurantaan, jotteivat sijoituselämän aallokot saa hautaamaan ajatuksia sijoitustoiminnan osalta. Tulen seuraamaan sijoitusteni kehitystä kuukausittain ja lisäksi kertomaan uusista hankinnoistani.