perjantai 30. maaliskuuta 2012

Oma asunto sijoitusvarallisuutena

Ajoittain eri keskustelupalstoilla herää keskustelua omassa käytössä olevan omistusasunnon lukemisesta henkilökohtaiseen sijoitusvarallisuuteen. Erään "virallisen" määritelmän mukaan henkilön omaisuus on hänen sijoitusomaisuutensa arvo, johon ei lueta mm. omaa asuntoa ja erilaisia kokoelmia (taide, postimerkit). Tätä määritelmää käytetään mm. vuosittaisessa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, jolla seurataan sijoitusvarallisuuden kasvua.

Omasta mielestäni omistusasuntoa ja muita vähäisen likviditeetin omaavia omaisuuseriä ei tule laskea sijoitusvarallisuuteen, sillä ne eivät ole tarvittaessa muutettavissa helposti rahaksi. Uskon jatkossakin asuvani omistusasunnossa, minkä vuoksi en sitä sijoitusvarallisuuteni osana käsittele. Velaton omistusasuminen on myös suoranaisilta kustannuksiltaan edullisin ratkaisu, joka helpottaa taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista. Luonnollisesti velkapääoman käyttö sijoittamiseen nostaa tuottomahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä en siihen suoranaisesti ole valmis. Tosin epäsuorasti tätä harjoitan, sillä voisin halutessani lyhentää asuntolainaani sijoitusvarallisuudellani.

maanantai 12. maaliskuuta 2012

Säästäjän vihollinen numero yksi

Säästäjän pahin vihollinen on inflaatio, joka syö varojen ostovoimaa, mikäli niiden tuotto ei ylitä yleistä hinnannousua. EKP:n inflaatiotavoite euro-alueelle on 2%, mikä tarkoittaa hintojen nousevan reilut 50% 21 vuodessa ja tuplaantuvan 35 vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuhannen euron hintaisen tuotteen ostamiseen vaaditaan 21 vuoden kuluttua 1 500 EUR ja 35 vuoden kuluttua 2 000 EUR, mikäli EKP pystyy pitämään inflaation tavoittelemallaan tasolla pitkällä aikajänteellä. Inflaation karkaaminen 3 tai 4 prosenttiin keskimäärin tarkoittaisi, että 21 vuoden kuluttua 1 000 EUR tuotteen ostamiseen tarvittaisiin  1 860 tai 2 279 EUR ja 35 vuoden kuluttua 2 814 tai 3 946 EUR.

Tämä pikainen laskuharjoitus osoittaa, että inflaatiolla on todella merkittävä vaikutus säästöjen ostovoimaan. Tämän vuoksi aion jatkossa inflaatiokorjata säästötavoitteeni toteutuneen inflaation mukaan, jotta tavoitteen toteutuessa vastaa säästöjen ostovoima aloitushetken miljoonaa, eikä pahimmillaan vain murto-osaa tästä.

Talvivaara sijoituskohteena

Talvivaarasta löytyy melkoinen määrä erilaisia analyysejä, joissa lähes poikkeuksetta nähdään yhtiö erinomaisena sijoituskohteena, joka on hinnoiteltu täysin väärin markkinoilla. Omasta salkustani ei kuitenkaan Talvivaaraa löydy. Uskon Talvivaarassa olevan potentiaalia, kunhan se saa tuotantotoimintansa täysimääräisesti käyntiin, mutta näen toiminnan riskit suurina.

Nähdäkseni yhtiön riskit jakautuvat kolmeen kategoriaan:

  1. Toiminnalliset riskit
  2. Poliittinen riski
  3. Ympäristöön liittyvät riskit
Toiminnalliset riskit liittyvät yhtiön toiminnan käynnistämiseen, johon liittyen yhtiö on raportoinut useista ongelmista. Nämä lienevät pidemmän päälle ratkaistavissa, mutta voivat viivyttää yhtiön kassavirran kehittymistä omistajan kannalta oikeaan suuntaan.

Yhtiöön liittyy merkittävä poliittinen riski, joka voi pahimmillaan realisoitua toiminnan keskeytymisenä, mikäli julkinen paine ajaa poliitikot tekemään äkillisiä ratkaisuja. Yhtiö on vaurioittanut mainettaan merkittävästi ympäristöön liittyvillä ongelmilla, joiden ratkaiseminen tullee kestämään jonkin aikaa ja maineen palautuminen on epävarmaa. Koko toimialaa vaivaa imagollinen ongelma, joka lisää poliittista riskiä.

Ympäristöön liittyvät riskit limittyvät poliittisen riskin kanssa. Yhtiön ongelmat saasteiden kanssa ovat merkittäviä ja niiden ratkaiseminen voi tuotannon kasvaessa kasvattaa yhtiön tuotantokustannuksia huomattavasti. Mikäli uusia skandaaleja yhtiöön liittyen nousee esille, voivat ne johtaa poliittiseen paineeseen yhtiön ympäristölupia kohtaan.

Näen yhtiön tuottopotentiaalin merkittävänä, mutta mielestäni yhtiöön liittyvät riskit ovat niin suuria, ettei yhtiöön sijoittaminen omalla kohdallani ole tällä hetkellä perusteltua. Yhtiön osakekurssi voi mahdollisesti nousta rakettimaisesti, mutta Elcoteqin kohtalo on mahdollinen, mikäli jokin näistä riskeistä realisoituu.